Sekretariat i DNV er sekretariat for DNV-A. DNV-As utgifter, herunder møteutgifter, reiseutgifter, porto mv. godtgjøres av DNV.