Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte på generalforsamlingen. Oppløsning av DNV-A kan gjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer eller oppløsning skal gjøres kjent i innkallingen minst en måned før møtet. Vedtekter, vedtektsendringer og vedtak om oppløsning av DNV-A skal godkjennes av DNVs representantskap.