DNV-P skal arbeide for å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.