DNV-P har en valgkomité som består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer som alle velges for to år av årsmøtet.