Sekretariat i DNV er sekretariat for DNV-P. DNV-Ps utgifter, herunder møteutgifter, reiseutgifter, porto mv. godtgjøres av DNV.