Alle medlemmer i DNV-S er studentmedlemmer i DNV og underlagt DNVs lover. Studenter som er tatt opp ved norske veterinære utdannelsesinstitusjoner, eller norske statsborgere som studerer veterinærmedisin i utlandet kan bli medlem i DNV-S.