DNV-S skal arbeide for å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. DNV-S skal også jobbe for at veterinærstudenter utvikler seg til å bli veterinærer med god kollegialitet og forståelse for sammenhengen mellom dyre- og folkehelse.