Valgkomitéens oppgaver er å finne kandidater til de vervene som skal besettes på neste års generalforsamling og legge frem sin innstilling til dette. Et medlem av valgkomitéen kan ikke sitte mer enn to perioder på rad og må følge retningslinjer for valgkomité.