DNV-S skal ha som mål å ha lokale klubber på alle studiesteder hvor det finnes norske veterinærstudenter av et visst omfang både i Norge og i utlandet. Lokalklubbene styres av lokalt årsmøte, mellom årsmøtene ledes lokalklubbene av lokale styrer. Årsmøte i klubbene skal holdes i løpet av april eller mai.

Lokalklubbene skal ha en leder, den øvrige styresammensetningen er opp til hver enkelt lokalklubb. Leder har ansvaret for å kalle inn til årsmøte og styremøter, samt ha kontakt med DNV-S sitt styre.

Klubbene forestår lokalt DNV-S-arbeid og samarbeider om gjennomføring av valg på representanter til DNV-S` styre. Valg skjer på lokalt årsmøte eller foretas elektronisk i samarbeid med DNVs sekretariat. Klubbene kommuniserer med styret om lokale og felles aktiviteter.