Endring av vedtektene krever 2/3 dels flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen. Oppløsning av DNV – S kan gjøres av generalforsamlingen med 2/3 dels flertall. Vedtekter, vedtektsendringer og vedtak om oppløsning av DNV – S skal godkjennes av DNVs representantskap.