Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS) er en landsomfattende forening for veterinærer med interesse, engasjement og arbeidsfelt innen dyrehelse og dyrevelferd, mat- og drikkevannstrygghet, miljøfaktorer som innvirker på helsen, og andre samfunnsmedisinske områder hvor veterinærfaglig kompetanse blir benyttet.