Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser. Foreningen skal fremme medlemmenes interesser i DNVs organer og være kontaktledd utad.

I henhold til DNVs lover, § 14, skal særforeningenes lover godkjennes av DNVs representantskap.