Sekretæren fører de protokoller som er bestemt og fungerer som foreningens ekspederende organ.

All korrespondanse arkiveres. Arkivet er foreningens eiendom.