Innmeldelse skjer til VHFs styre eller sekretær.

Medlemsskapet opphører ved:

  • skriftlig utmeldelse innen hovedforfall
  • kontingentrestanse for mer enn to år
  • eksklusjon.