Foreningen skal ivareta og informere om fagpolitiske, kollegiale, sosiale og faglige spørsmål. Foreningen skal representere veterinærer som arbeider med produksjonsdyr, fremme særforeningens interesser i DNVs organer og være kontaktledd utad. Foreningen skal ivareta internasjonale kontakter inne de fagområdene som har interesse for foreningens medlemmer.