Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, innbudte medlemmer og æresmedlemmer. Som ordinært medlem kan opptas ethvert medlem av DNV. For ordinære medlemmer gjelder DNVs bestemmelser uavkortet. Til innbudt medlem kan innvelges enhver som har vist interesse for foreningen eller dens virkeområde. Innbudt medlemskap kan gjøres tidsbegrenset. Til æresmedlem kan velges enhver som med sin virksomhet har gjort seg særlig fortjent.

Innbudte medlemmer og æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer og innvelges etter forslag fra styret på årsmøtet med 2/3 av stemmene.