Innmeldelse skjer til foreningens styre eller DNVs sekretariat.

Medlemskap opphører ved:

a) Skriftlig utmeldelse innen hovedforfall.
b) Kontingentrestanse for mer enn to år 
c) Eksklusjon