Eksklusjon av medlemmer og suspensjon av tillitsvalgte avgjøres av styret. Beslutningen kan ankes inn for årsmøtet.