Endring av lovene eller oppløsning av foreningen avgjøres av årsmøtet og krever 2/3 av stemmene. Forslag om dette må sendes styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret sender forslag til medlemmene senest to måneder før årsmøtet.

Oppløsning av foreningen må stadfestes av nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ved eventuell oppløsning bestemmer årsmøtet anvendelsen av foreningens midler.