Foreningens formål er å ivareta faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser innen veterinær smådyrpraksis. Foreningen skal representere smådyr-praktikerne, fremme særforeningens interesser i DNVs organer og være kontaktledd utad.