Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, innbudte medlemmer og æresmedlemmer. Som ordinært medlem kan opptas ethvert medlem av DNV. For ordinære medlemmer gjelder DNVs bestemmelser uavkortet.

Til innbudt medlem kan innvelges enhver som har vist særlig interesse for foreningen eller dens virkeområde. Innbudt medlemskap kan gjøres tidsbegrenset.

Til æresmedlem kan innvelges enhver som ved sin virksomhet har gjort seg særlig fortjent.

Innbudte medlemmer og æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer og innvelges etter forslag fra styret på årsmøte med 2/3 av stemmene.