Innmeldelse skjer til foreningens styre eller til DNVs sekretariat.

Medlemskapet opphører ved:

a. Skriftlig utmeldelse innen hovedforfall.
b. Kontingentrestanse for mer enn to år.
c. Eksklusjon.