Eksklusjon av medlemmer og suspensjon av tillitsvalgte avgjøres av styret. Beslutningen kan innankes for årsmøtet.