Den norske veterinærforening

Lover og retningslinjer

Lover for Den norske veterinærforening (vedtekter)

Profesjonsetiske retningslinjer

Retningslinjer og varslingsrutiner for tillitsvalgte ved trakassering og annen utilbørlig oppdtreden

 

Forslag til endringer i foreningens lover og vedtekter - "Høring"
Lovutvalget har utarbeidet forslag til endring i foreningens lover og vedtekter. Vi ber DNVs forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger og andre som har synspunkter om å komme med sine innspill senest innen 16. desember 2019. Lovutvalget vil gjennomgå og vurdere alle innkomne forslag og legge frem et endelig forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet i november 2020.

For spørsmål kontakt lovutvalgets sekretær Mette Rød Fredriksen, tlf: 91193050 eller e-post: mrf@vetnett.no 

Gjeldende lover og vedtekter

Bakgrunn for lovutvalgets forslag

Forslag til endringer i DNVs lover og vedtekter

Sammenstilling av gjeldende vedtekter og lovutvalgets forslag til endring (paralelloppstilling)