Den norske veterinærforening

Lovutvalget

DNV har et fast lovutvalg på 3 medlemmer som oppnevnes av representantskapet for 4 år av gangen.

Utvalget skal overvåke foreningens regelverk og enten på eget initiativ eller på oppdrag av representantskap eller sentralstyre foreslå nødvendige endringer.

På representantskapsmøte høsten 2018 ble følgende lovutvalg valgt: Leder Jo Gjestvang, medlemmer Hilde Haug og Ågot Lie. Juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen er sekretær for utvalget.