Den norske veterinærforening

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er foreningens absolutt viktigste inntektskilde, og nødvendig for at foreningen skal kunne yte best mulig service til alle medlemmene.
Kontingenten er tilpasset forskjellige livssituasjoner som man kan se nedenfor.

 • Inkluderer Norsk veterinærtidsskrift og obligatorisk medlemskap i lokalforening, utgjør 8240 kroner i 2020. To prosent av kontingenten avsettes til organisasjonsfondet. Én prosent avsettes til støttefondet (streikefondet). Første året etter autorisasjon (avlagt eksamen) utgjør medlemskapet 2630 kroner, inklusive Norsk veterinærtidsskrift.

 • koster 990 kroner i 2020 og gir alle medlemsfordeler og Norsk veterinærtidsskrift. Nyutdannede veterinærer blir automatisk ordinære medlemmer etter endt utdanning. Første året utgjør medlemskapet 2630 kroner, inklusive Norsk veterinærtidsskrift.

 • Maksimum kroner 3850. Bare de som har inntektsgivende arbeid har rett til fradrag; Med andre ord: student - eller pensjonistmedlemmer får ikke fradrag.

 • Dersom to medlemmer er gift el. samboere, kan de betale og motta ett i stedet for to eksemplarer av Norsk veterinærtidsskrift. Gi beskjed til sekretariatet på e-post: dnv@vetnett.no

 • Kontingent inkluderer Norsk veterinærtidsskrift: kroner 1350 for 2020

 • Ved melding fra de øvrige nordiske lands veterinærforeninger om at et av deres medlemmer er flyttet til Norge for å utøve virksomhet som veterinær, vil ordinært medlemskap i DNV inntre etter tre måneder.

  Flytter du fra Norge til et annet nordisk land, anbefaler DNV å melde seg inn i dette lands veterinærforening.

  Hvis du ønsker det, kan du beholde ditt medlemskapet i DNV uten å betale kontingent til DNV. Det eneste du må betale for er abonnementet på Norsk veterinærtidsskrift som er obligatorisk for medlemmer. Et abonnement på Norsk veterinærtidsskrift koster i 2020 kroner 1640.

  Du fortsetter som medlem i DNV uten å betale kontingent så snart vi har mottatt bekreftelse på innmelding i en annen nordisk veterinærforening.

 • Medlemmer som oppholder seg i land utenfor Norden mer enn seks måneder kan få redusert kontingenten med inntil 75%. Reduksjon gjelder for ett år av gangen. Abonnementet på Norsk Veterinærtidsskrift koster i 2020 kroner 1640. Medlemmer i utenlandsopphold kan ikke påregne DNVs støtte i saker om lønns- og arbeidsforhold i utlandet. 

 • Medlemmer av DNV, bosatt i Norge, som har alminnelig inntekt lavere enn kr. 310 000,- ved siste likning, eller på annen måte kan dokumentere tilsvarende lav inntekt, kan, etter søknad, gis kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet på Norsk Veterinærtidsskrift). Reduksjon innvilges for ett år av gangen.

 • Ble fra januar 2008 obligatorisk, men medlemskap forutsetter medlemskap i DNV. Kontingenten er inkl. medlemskapskontingenten for DNV.

  Studentmedlemmer kan velge om de vil være medlem av en lokalforening. Medlemskapet er gratis for studenter- og pensjonistmedlemmer.

 • Som medlem i DNV er du automatisk medlem i ett av de to forhandlingsutvalgene. Det er ingen egne kontingenter for disse. 

 • er frivillig og tegnes separat og forutsetter medlemskap i DNV. (Gratis for studenter).

  Akvaveterinærenes forening (AVF) 600 kroner i året

  Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF) 800 kroner i året (500 kroner for pensjonister)

  Produksjonsdyrveterinærenes forening (PVF) 700 kroner i året (300 kroner for pensjonister inntil 70 år)

  Abonnement på Praksisnytt, PVFs medlemsblad, for ikke-medlemmer koster 500 kroner i året

  Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) 1100 kroner i året.

  Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS) 600 kroner i året.

 • +

  Stipendiater og residenter

  Kontingenten for utdanningsstillinger som stipendiater og residenter på høgskoler og universiteter i Norge har redusert kontingent. Denne er 75 % av hovedkontingenten. Lokalforenings- og abonnementskontingenten betales som for ordinære medlemmer.