Kontingentsatser for 2021
Pr. år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid med årsinntekt høyere enn
kr. 400 000,- ved siste likning
8 370,-
Studentmedlemskap
Gjelder i studieperioden frem til du er ferdig utdannet veterinær
Inkl. gratis abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.
990,-
Førsteårsmedlemskap
Betaler kontingent som for studenter i ca. 12 måneder
etter autorisasjon. I tillegg kommer
abonnement på Norsk veterinærtidsskrift (1 670,-)
 2 660,-
Pensjonistmedlemskap
Medlemmer som har gått av med pensjon
Endres automatisk til pensjonist etter fylte 70 år
eller ved beskjed fra medlemmet innen den tid
Inkl. gratis abonnement på Norsk veterinærtidsskrift.
1 600,-
Redusert medlemskontingent  
Medlemmer bosatt i Norge med inntekt lavere enn
kr. 400 000,- ved siste likning, kan etter søknad,
gis kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet på
Norsk veterinærtidsskrift). Reduksjon innvilges for ett år av gangen.
 
3 570,-
Stipendiater og residenter
Medlemskontingent for utdanningsstillinger som stipendiater
og residenter på høgskoler og universiteter i Norge gis
kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet
på Norsk veterinærtidsskrift).
3 570,-