Kontingentsatser for 2020
Pr. månedPr. år
Ordinært medlemskap
Medlemmer i lønnet arbeid med årsinntekt høyere enn
kr. 310.000,- ved siste likning
687,-
8 240,-
Studentmedlemskap
Gjelder i studieperioden frem til du er ferdig utdannet veterinær
82,50
990,-
Pensjonistmedlemskap
Medlemmer som har gått av med pensjon
Endres automatisk til pensjonist etter fylte 70 år
eller ved beskjed fra medlemmet innen den tid
 
112,50
1 350,-
Redusert medlemskontingent  
Medlemmer bosatt i Norge med inntekt lavere enn
kr. 310 000,- ved siste likning, kan etter søknad,
gis kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet på
Norsk veterinærtidsskrift). Reduksjon innvilges for ett år av gangen.
 
293,-
3 515,-
Stipendiater og residenter
Medlemskontingent for utdanningsstillinger som stipendiater
og residenter på høgskoler og universiteter i Norge gis
kontingentreduksjon på 75% (gjelder ikke abonnementet
på Norsk veterinærtidsskrift).
293,-
3 515,-