Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr 3850 i skattepliktig inntekt. Veterinærforeningen innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg.