Medlemskontingent er fradragsberettiget for medlemmer som er i lønnet arbeid. Du kan trekke fra inntil kr. 3850 i skattepliktig inntekt. Lenke til skatteetatens sider for foreningsfradrag. Veterinærforeningen innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg.