Medlemmer som oppholder seg i land utenfor Norden mer enn seks måneder kan få redusert kontingenten med inntil 75%. Reduksjon gjelder for ett år av gangen. Abonnementet på Norsk veterinærtidsskrift koster i 2021 kroner 1 670,-. Medlemmer i utenlandsopphold kan ikke påregne Veterinærforeningens støtte i saker om lønns- og arbeidsforhold i utlandet.