Den norske veterinærforening

Medlemssider

Den norske veterinærforening (DNV) er veterinærenes fagforening og deres faglige forening. Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV. Riktige rammebetingelser, mulighet til faglig utvikling og et godt forhold til familie, kollegaer og samarbeidspartnere er viktig for hver enkelt. Vi mener at en helhetlig forening som ivaretar lønns- og artbeidsvilkår, veterinærfaget og det sosiale aspektet er den beste garantien for at det skal skje.

Avtalegiro

Den norske veterinærforening tilbyr avtalegiro fra 1. januar 2018. Avtale om faste månedlige trekk gjelder hovedkontingent med abonnement på Norsk veterinærtidsskrift og lokalforeningskontingent for ordinære medlemmer (inkludert dobbeltmedlemmer KOL).