Den norske veterinærforening

Medlemssider

Den norske veterinærforening (DNV) er veterinærenes fagforening og deres faglige forening. Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV. Riktige rammebetingelser, mulighet til faglig utvikling og et godt forhold til familie, kollegaer og samarbeidspartnere er viktig for hver enkelt. Vi mener at en helhetlig forening som ivaretar lønns- og artbeidsvilkår, veterinærfaget og det sosiale aspektet er den beste garantien for at det skal skje.

mentor-icon-2895941_1280

Fadderordning

Veterinærforeningens fadderordning er et tilbud hvor nyeksaminerte kolleger får tildelt en erfaren kollega.