Veterinærforeningen anbefaler alle veterinære arbeidsgivere i klinisk praksis å gjennomgå systemene sine innenfor internkontroll og HMS. For de som ikke har et eget internkontrollsystem, og ønsker å skaffe seg dette, kan de kontakte Medikom

Du kan også laste ned informasjon (PDF, 128KB) som Veterinærforeningen har utarbeidet i 2010 i forhold til Arbeidstilsynets tilsynskampanje rettet mot veterinære virksomheter.