Opplegg:
 • Kandidaten må i god tid før modulen starter gjøre en avtale med en modulveileder. Vedkommende bør ha særlig god kompetanse innenfor emnets tema. Veileder må godkjennes av FU. Send navn og en oversikt over potensiell veileders kompetanse til spesialist@vetnett.no . Veilederavtale sendes til samme adresse når veileder er godkjent.
 • Det skal gjennomføres 2 ukers relevant praksis. Praksisen må dekke både reproduksjon og føllsykdommer. Om nødvendig kan praksisen deles i to separate uker og klinikker. Kandidaten må selv finne praksisplass, og melde inn dette til spesialist@vetnett.no.
 • Den enkelte må selv sette seg inn i relevant og oppdatert faglitteratur.
 • Frister for innleveringer annonseres på vetnett.no på siden for aktive spesialistkanddiater.

 

Innleveringer:

Det skal leveres inn 4 journaler.

Frist omlevering 2023: 7. august
Send journalene som vedlegg (pdf) til spesialist@vetnett.no 

Krav til journalene:

 • Tema:
  • 2 journaler fra fagfelt reproduksjon
  • 2 journaler fra fagfelt føllsykdommer
 • Minst en av journalene fra hvert fagfelt skal være skrevet fra praksissted, og det skal merkes hvilke journaler dette gjelder.
 • Journalene må skrives i henhold til malen som er publisert på vetnett.no, og leveres som vedlegg til e-post til spesialist@vetnett.no innen frister angitt på vetnett.no.
 • Det forventes et faglig nivå som ligger over det som kan betraktes som forventet kunnskap hos en hesteveterinær, og det skal der det er naturlig refereres til relevante kilder. Det vil bli lagt stor vekt på diskusjonsdelen av journalen.
 • Det er tillatt å samarbeide om journalkasus, men den enkelte må skrive og levere egne journaler.
 • Veileder må gjennomgå journalene før innlevering.
 • Journalene leveres som PDF til spesialist@vetnett.no

 

Journalene vurderes av fagutvalget, og om journalen ikke godkjennes ved første innlevering vil man få en kommentar om hva som bør endres, og anledning til å revidere journalen og levere på nytt.


Journalene må være godkjent for å kunne fremstille seg til muntlig eksamen.


Litteratur:


Det er åpent for selv å finne aktuell faglitteratur og god artikler. Finner man noe særlig nyttig oppfordres det til å dele dette med medkandidatene.

Anbefalinger fra Fagutvalget:

Manual of Equine Reproduction (3rd ed.)
Forfattere: Steven Brinsko, Terry Blanchard, Dickson Varner, James Schumacher, Charles Love
eBook ISBN: 9780323065139
Paperback ISBN: 9780323064828

Equine Neonatal Medicine and Surgery (1st ed.)
Forfattere: Derek C. Knottenbelt, Nicola Holdstock, John Madigan
https://www.amazon.com/Equine-Neonatal-Medicine-Surgery-Knottenbelt/dp/0702026921

Equine Nenoatal Medicine E-Book: A Case-Based Approach (1st ed.)
Forfatter: Mary Rose Paradis
https://www.amazon.com/Equine-Neonatal-Medicine-Book-Case-Based-ebook/dp/B006QVJT7M/ref=sr_1_3?crid=153TGQXKUQSG&keywords=equine+neonatal&qid=1674112316&s=books&sprefix=equine+neonatal%2Cstripbooks-intl-ship%2C157&sr=1-3

 

Vurdering:

Muntlig eksamen.

Informasjon om sted, dato og oppmøte og annen nødvendig praktisk informasjon vil publiseres på vetnett.no. Husk å medbringe legitimasjon til eksamen!

Eksamen varer i ca. 30 minutter og vil være en eksaminering i reproduksjon og føllsykdommer.

Resultatet vil bli meddelt på sms eller e-post etter at hele eksamen er over.

Kontinuasjonseksamen: Ved ikke-godkjent eksamen eller gyldig fravær vil det tilbys ny eksamen i slutten av august. MERK! Ved manglende oppmøte til eksamen uten gyldig grunn tilbys ny eksamen ved neste ordinære eksamen (neste vår). Eventuelt fravær bes meldes fra om så fort som mulig.

Kontinuasjonseksamen kull 2022:

Tid: Tirsdag 5. september 
Kandidat 1: Oppmøte 09.15
Kandidat 2: Oppmøte 10.15

Sted: DNVs lokaler i Kongens gate 11, 0154 Oslo
Ring på nede, og møt opp i 4. etasje. 

Opplegget blir som sist, og de samme fagpersonene vil være tilstede.

Informasjon er sendt ut til de det gjelder.

Lykke til!