Opplegg:
 • Kandidaten må i god tid før modulen starter gjøre en avtale med en modulveileder. Vedkommende bør ha særlig god kompetanse innenfor emnets tema. Veileder må godkjennes av FU. Send navn og en oversikt over potensiell veileders kompetanse til spesialist@vetnett.no . Veilederavtale sendes til samme adresse når veileder er godkjent.
 • Det skal gjennomføres 2 ukers relevant praksis. Praksisen må dekke både anestesi og analgesi. Kandidaten må selv finne praksisplass, og melde inn dette til spesialist@vetnett.no.
 • Den enkelte må selv sette seg inn i relevant og oppdatert faglitteratur.
 • Frister for innleveringer annonseres på vetnett.no på siden for aktive spesialistkanddiater.

 

Innleveringer:

Det skal leveres inn 4 journaler/kasuistikker.

Lenke til mal/huskeliste for kasuistikker (PDF, 74KB)

Frister:

15. oktober: Frist innlevering av journal 1 og 2

5. desember: Frist innlevering journal 3 og 4

Krav til journalene:

 • Tema:
  • Journalene må representere et variert kasusbilde og til sammen dekke både anestesi og analgesi.
 • Minst to av journalene skal være skrevet fra praksissted, og det skal merkes hvilke journaler dette gjelder.
 • Journalene skal i denne modulen skrives som kasuistikker, og en oversikt over hva som kreves finner du i dokumentet «Mal for kasuistikker».
 • Det forventes et faglig nivå som ligger over det som kan betraktes som forventet kunnskap hos en hesteveterinær, og det skal der det er naturlig refereres til relevante kilder.
 • Det er tillatt å samarbeide om journalkasus, men den enkelte må skrive og levere egne journaler.
 • Veileder må gjennomgå journalen før innlevering.
 • Det legges vekt på diskusjonsdelen, som må inkluderes også i kasuistikker.
 • Journalene må leveres til frister oppgitt på infosiden til aktive kandidater på vetnett.no

Journalene leveres som PDF til spesialist@vetnett.no

Journalene vurderes av fagutvalget, og om journalen ikke godkjennes ved første innlevering vil man få en kommentar om hva som bør endres, og anledning til å revidere journalen og levere på nytt.


Journalene må være godkjent for å kunne fremstille seg til muntlig eksamen.


Litteratur:


Det er åpent for selv å finne aktuell faglitteratur og gode artikler. Finner man noe særlig nyttig oppfordres det til å dele dette med medkandidatene.

Eutanasi:
Guidelines-on-Euthanasia-2020.pdf (avma.org)

Basiskunnskap om inhalasjonsanestesi og intraoperativ overvåking:
Hall and Clark, Veterinary anaesthesia.

Lokal anestesi av nerver, ledd, bursaer og seneskjeder:
Ross og Dyson Lameness in the horse

For resten:
Lumb and Jones Veterinary anesthesia

Vurdering:

Muntlig eksamen: Mandag 22. januar 2024

Sensor: Patrick Smith
Eksaminator: Casper Lindegaard

Eksamen avholdes i konferansesenteret i samme hotell som Radisson RED hotell på Gardermoen. 
Lenke til hotellet.
Slik finner du frem: For å komme til hotellet fra terminalen - velg utgangen ved internasjonale ankomster i 1. etg. og følg skiltene. Det er ca. 500 meter å gå.

Oppmøtetider
KandidatOppmøtetidEksaminasjonstidspunkt
109:0009:15 - 09:45
209:4510:00 - 10:30
310:3010:45 - 11:15

Informasjon om kandidatnumer etc. er sendt ut på mail til kandidatene.

Husk å medbringe legitimasjon til eksamen!

Eksamen varer i ca. 30 minutter. 10 minutter vil brukes til eksaminering i en av kandidatens journaler. Det vil ikke på forhånd informeres om hvilken journal som skal eksamineres. Resten av tiden vil bli generell eksaminering i emnet.

Resultatet vil bli meddelt på sms eller e-post etter at hele eksamen er over.

Kontinuasjonseksamen: Ved ikke-godkjent eksamen eller gyldig fravær vil det tilbys ny eksamen i slutten av august. MERK! Ved manglende oppmøte til eksamen uten gyldig grunn tilbys ny eksamen ved neste ordinære eksamen (neste vår). Eventuelt fravær bes meldes fra om så fort som mulig.