Det blir holdt to samtidige streams. Baddaky kommer for å holde heldags foredrag om hud, og Airina Kallmyr fra Bjerke Dyrehospital om akuttpraksis hest i felt, blant annet kolikk. Fra Mattilsynet blir det om nødslaktordningen samt transport av småfe. Detaljert program og invitasjon kommer senere. Vi satser på fysisk deltakelse foreløpig, men følger selvfølgelig smittevernråd med tanke på COVID-19.

Hvis medlemmer ønsker å sende inn saker som skal behandles på årsmøtet må disse sendes inn senest 1. januar 2021. Om dere har ønsker om å bli med i styret eller har kandidater å foreslå er det bare å ta kontakt.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil kommer senere.