Takk til alle påmeldte, vi satser på å holde det planlagte fagseminaret senere i 2021. Det vil komme ny invitasjon senere

Mvh
Styret i Møre og Romsdal Veterinærforening