Den norske veterinærforening

Næringsdrivende

Dersom du vil jobbe som næringsdrivende er det en rekke offentlige plikter som må overholdes. Her finner du blant annet informasjon om oppstart av virksomhet. Det er viktig med godt forarbeid for å lykkes. Les mer om valg av selskapsform, krav til registrering i Brønnøysundregistrene, registrering i merverdiavgiftsregisteret og informasjon om skatteinnbetaling. Dersom du har ansatte i din virksomhet er det flere plikter og praktiske melde- og registreringskrav man må overholde.

Praksisdrift

Godt forarbeid er viktig for å lykkes når du skal drive egen virksomhet. Ideen må være realistisk, du må være forberedt på den innsatsen som skal til for å få virksomheten i gang, og du må ha utholdenhet og tålmodighet for å drive den over tid.

Økonomistyring

Enten du er i etableringsfasen eller driver din egen praksis er det viktig å huske at god økonomistyring er alfa omega for å lykkes.

Årsskiftet

Ved et årsskifte vil du som næringsdrivende ha ulike forpliktelser som må utføres.

Arbeidsgiverrollen

DNV er i utgangspunktet en arbeidstakerorganisasjon. Samtidig er vi en næringspolitisk organisasjon som jobber for best mulig vilkår for norske veterinærer gjennom blant annet vaktforhandlingene, høringsuttalelser og lobbyvirksomhet overfor lokale og sentrale politikere

Resepter og trykksaker

DNV har avtale med Quick Print (tidl. Strømmen Snartrykk AS), som leverer diverse rekvisita (brevpapir, reseptblokker, diverse attestformularer og stempler) til veterinærer i praksis eller studenter som arbeider i studietiden.