Den norske veterinærforening

Nettkurs for tillitsvalgte

1. januar 2016 - 31. desember 2020

Veterinærforeningene har i samarbeid med andre Akademikerforeninger utviklet et elektronisk kurs som vil gi tillitsvalgte innblikk i relevante temaer og lov- og avtaleverk.

Vi anbefaler derfor alle nye tillitsvalgte å gjennomgå dette før man melder seg på andre kurs, slik at man får noe bakgrunnskunnskaper.

Påmelding