Den norske veterinærforening

NKK forbedrer rutinene for registrering av DNA-tester

27.05.2014
Norsk Kennel Klub (NKK) forsøker hele tiden å forbedre rutinene for registrering i NKKs database DogWeb. Det er viktig at veterinærer er klar over de nye rutinene.

 

NKK registrerer resultatene av en lang rekke DNA-tester, men ikke alle som er på markedet. For at NKK skal starte opp sentral registrering, må raseklubben søke NKK om dette. Dette er fordi DNA-tester skal brukes der det er behov for dem ut fra et sykdomsproblem i rasen, ikke bare fordi det er utviklet en test. Ved innføring av sentral registrering, undersøker også NKK at den aktuelle testen er vitenskapelig publisert. Dette er for å sikre at NKK kun bruker kvalitetssikrede tester i avlsarbeidet.

Oversikt over hvilke tester, diagnoser og laboratorier som er godkjent av NKK for sentral registrering, samt NKKs øvrige retningslinjer for registrering av DNA-tester finnes på www.nkk.no. Andre testresultater, eller tester utført ved andre laboratorier, vil ikke bli registrert i DogWeb.

Disse punktene er viktige å være klar over:

 
  • Eier skal skrive ut ferdigutfylt skjema fra «Min side» på www.nkk.no og ta dette med til veterinæren som skal ta prøven. Vi vil oppfordre alle veterinærer til å informere om dette når kunden bestiller time for prøvetaking.  

 

  • Skjema som skal følge prøven til laboratoriet må hentes fra laboratoriets nettside. For prøver til Animal Health Trust gjelder egne regler for forhåndsrekvirering av skjema og spesialsvaber – se www.aht.org.uk. Hvert laboratorium har egne rutiner for akseptert prøvemateriale, emballasje og forsendelse. Det er viktig å lese laboratoriets instrukser nøye.

 

  • Hundens id skal verifiseres ved å lese av microchipen, og det skal attesteres at id er korrekt.

 

  • Prøven skal sendes av veterinæren/klinikken, og IKKE sendes med eier for sending.

 

  • NKKs skjema skal ikke sendes til laboratoriet. Eier skal ha med seg dette skjemaet hjem i utfylt stand, og sende det til NKK sammen med prøvesvar/sertifikat når dette kommer fra laboratoriet.

 

For spørsmål, ta kontakt med Helseavdelingen i NKK: helse@nkk.no

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.