Den norske veterinærforening

Nord universitet søker førsteamanuensis i veterinærmedisinske fag - Midlertidig stilling

Bodø

Tittel: førsteamanuensis i veterinærmedisinske fag

Stillingstype: Engasjement

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.
Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.
Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Fakultet for biovitenskap og akvakultur utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.
Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 140 ansatte i Bodø og Steinkjer.

Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd. Les mer: www.nord.no/fba.

Midlertidig stilling som veterinær:
Førsteamanuensis ved fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Bodø Fakultetet lyser ut midlertidig stilling som førsteamanuensis i veterinærmedisinske fag tilknyttet Bachelor i dyrepleie ved studiested Bodø.
Ønsket oppstart er fra 1. juli og med varighet til og med 31.12.2019.
Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i stilling som universitetslektor.

Om stillingen:
Stillingen er tilknyttet til faggruppen Husdyr, produksjon og velferd og vil ha arbeidssted i Bodø. Arbeidet vil primært dreie seg om undervisning og veiledning av dyrepleiestudenter og andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn i faggruppen.
De konkrete undervisningsoppgavene vil bli tilpasset søkernes kompetanse og fakultetets behov. Det mulighet for at stillingen kan deles i to deltidsstillinger.

Kvalifikasjon:
Den som ansettes må ha autorisasjon som veterinær, og må beherske engelsk skriftlig og muntlig. Det er ønskelig med kjennskap til skandinavisk språk. Søkere med klinisk erfaring fra smådyrsektoren foretrekkes. Undervisningserfaring og gode kommunikasjonsevner vektlegges. For tilsetting som førsteamanuensis kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin (cand.med. vet.), samt norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlands doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme.omfang og kvalitet.

For tilsetting som universitetslektor kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin (cand. med. vet.) Ved vurdering og rangering av søkerne vil personlig egnethet og referanser bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Stillingene lønnes etter Statens regulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller kode 1009 universitetslektor. Årslønn: Ltr 54 – 77 (kr 466 500 – 722 400) Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø:
En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsutvikling og omorganiseringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten.

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieprogramansvarlig Hege Meldal, epost: hege.meldal@nord.no telefon 75 51 74 74, eller kontorsjef Irene Stork, epost: irene.stork@nord.no telefon: 75 51 74 42.

Søknadsbehandling:
I søknaden må det framgå om det søkes på fulltids- eller deltidsstilling.
Søknaden sendes elektronisk innen: 24.06.2018.
CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknadenelektronisk.
All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg tilsøknaden.
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søknadsbehandlingen:
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten.
Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i disse tilfeller bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 24.06.2018
Refnr. 30072712

Søk elektronisk via denne linken