Den norske veterinærforening

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

DNV samarbeider med Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Norsk Veterinærhistorisk Selskap
Styreleder: Yngvild Wasteson, + 47 470 24 964, yngvild.wasteson@nmbu.no

Styremedlemmer:
Roar Gudding, nestleder
Knut Flatlandsmo, sekretær
Børge Baustad, kasserer/medlemskontakt
Ingveig Olberg, styremedlem
Karen Johanne Baalsrud, styremedlem
Martha Jakobsen Ulvund, styremedlem
 

Revisor: Kjell Gjævnes

Valgkomité:
Ola Nyberg - leder
Tore Håstein - medlem
Trygve Grøndalen - medlem

Kasserer og medlemskontakt: Børge Baustad: borge.baustad@vikenfiber.no, 22 18 06 25/913 31 497

 Protokoll fra generalforsamling 2016 finner du her:

Norwegian Society for the History Of Veterinary Medicine
International representative:Roar Gudding, DVM, PhD,
Norwegian Veterinary Institute, PO Box 750 Sentrum, 0106 Oslo, Norway.
Telefon 23 21 63 40/915 58 121
E-post: roar.gudding@vetinst.no