Erik Stenvik, veterinær, bonde og forfatter av boka Bondevett, skulle ha holdt foredrag den 2. mars og Bothild Nordsletten, redaktør av Bondevennen den 6. april. Vi håper at vi kan skal kunne gjennomføre vårmøtet 27.april med Line Vold.

Vi håper videre at disse foredragene, som nå blir avlyst, skal bli mulig å arrangere på et senere tidspunkt.