• AVLYST: Tirsdag 5. januar: Kaffetreff med Kjell Kongsengen. Han vil fortelle fra sin lange karriere som dyrlege på Toten.

  • AVLYST: Tirsdag 2. februar: Kaffetreff med Sigmund Rodvelt. Hans tema er «Dyrlægen i Dalane», og det er tidligere distriktsveterinær Kjos-Hansen som er hovedpersonen.
  • AVLYST: Tirsdag 2. mars: Kaffetreff med veterinær og bonde Erik Stenvik. Han er forfatter av boka  «Bondevett», og har mye interessant å fortelle.
  • AVLYST: Tirsdag 6. april: Kaffetreff med Bothild Nordsletten. Hun er redaktør av bladet «Bondevennen», og har meninger og kunnskap om mye.
  • AVLYST: Tirsdag 27. april – medlemsmøte. Her vil veterinær og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, være foredragsholder. Hun burde være kjent for de fleste gjennom sin rolle i offentligheten gjennom koronapandemien.

Det må tas forbehold om endring av møteplanen avhengig av koronasituasjonen.

Menighetshuset ved Vestre Aker kirke vil trolig fungere som møtested, men det kan bli endringer gjennom vårsemesteret. Det vil bli sendt ut påminnelse i forkant av alle arrangementer, og der vil det komme detaljer om møtested og møtetidspunkt.

Styret arbeider med å tilrettelegge for streaming av foredragene. Om dette blir mulig, vil det bli sendt ut info om dette i forkant av møtene.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.