Den norske veterinærforening

Norsk veterinærtidsskrift nr. 8/2016

Les hele utgaven elektronisk her

Aktuelle saker:

  • Portrettet: – Høy beredskap mot MRSA og dyresykdommer viktig
    Regina Bock, leder i Opplandene veterinærforening
  • Importen av gatehunder kan bli forbudt
  • Kontroll med svineriet. Debattinnlegg
  • Fagartikkel: Ammoniakk i norske mjølkeproduksjonsbesetninger