Den norske veterinærforening

NORSØK lyser ut to stillinger

Tittel: Doktorgradstipendiat og Forsker

Søknadsfrist: 10. mars 2017

1. Doktorgradsstipendiat innen parasittkontroll hos drøvtyggere
En tre-årig stilling som doktorgradsstipendiat (PhD) innen temaet plantebaserte fôrtilskudd som middel mot mage og tarmparasitter hos drøvtyggere, med tiltredelse 01.08.17.

2. Forsker innen velferd hos husdyr
En fast inntil 100 % stilling som forsker innen dyrevelferd hos husdyr i ulike driftsopplegg, med tiltredelse senest 01.08.17.

Søknadsfrist begge stillinger: 10.03.17

Se fullstendig utlysningstekst her: http://www.norsok.no/om-norsok/ledige-stillinger-1