Den norske veterinærforening

Ny tilbakeholdelsestid for Streptocillin vet.

30.10.2019
Ny tilbakeholdelsestid for slakt er 60 dager for Streptocillin vet. inj. ved intramuskulær og subcutan injeksjon. Tilbakeholdelsestid for melk er uendret. Streptocillin Forte vet. intramammarier er avregistrert med virkning fra 01.11. 2019.

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S har på bakgrunn av data som ble levert av Mattilsynet valgt å søke om forlengelse av tilbakeholdelsestid for Streptocillin vet. Den er nå vedtatt økt fra 30 til 60 dager. I tillegg informeres det om at produktet Streptocillin Forte vet. intramammarier er avregistrert med virkning fra 01.11. 2019.

Vedlegg:

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.