Den norske veterinærforening

Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2017

21.12.2016
De nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler gjelder også for klausuler inngått før 1. januar 2016.

 

 

Du finner informasjon om bestemmelsene her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/arbeidsmiljoloven/konkurranseklausuler/id2468458/

 

Kontakt juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen, mrf@vetnett.no, i Veterinærforeningen om du har spørsmål til dette.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.