Den norske veterinærforening

Nye regler for næringsdrivende veterinærer fra 2019

09.05.2018
Innen 2019 plikter alle næringsdrivende veterinærer å bruke kassasystemer som tilfredsstiller nye krav.

Dette betyr at du som næringsdrivende innen utgangen av 2018 må ha forsikret deg om at ditt eksisterende kassasystem er i samsvar med de nye reglene eller anskaffe et nytt.

Nye krav til brukerne av kassasystemer: Som bokføringspliktig omfattes du ikke direkte av Kassasystemloven, men fra og med 1. januar 2019 må alt kontantsalg registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem med produkterklæring Dette er hjemlet i en ny bestemmelse i bokføringsloven, ikke i Kassasystemloven.

Etter 1. januar 2019 kan bedrifter som unnlater å registrere og dokumentere kontantsalg ved hjelp av et godkjent kassasystem bli pålagt et overtredelsesgebyr.

Det forventes imidlertid ikke at bedriftene skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, og dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens og ikke ditt ansvar. 

Unntak fra kravene: Det gjøres unntak fra kravet om å bruke kassasystem med produkterklæring for noen typer virksomheter:

  • Næringsdrivende med lav omsetning, det vil si mindre enn 50 000 kroner eks. mva. i løpet av et regnskapsår
  • Virksomheter som driver ambulerende og sporadisk kontantsalg, som for eksempel juletresalg eller salg fra fiskebil, såfremt ikke omsetningen eks. mva. overstiger 3 G (ca. 278 000 kroner i 2016).
  • Drosjenæringen, som registrerer kontantomsetningen ved hjelp av taksameter.

 

Hva bør du tenke på? Det viktigste er at du innen utgangen av 2018 må forsikre deg om at ditt eksisterende kassasystem er i samsvar med de nye reglene eller anskaffet et nytt.

Kilde: Nettside 9. mai 2018: https://no.mobiletransaction.org/ny-lov-om-kassasystemer/

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.