Den norske veterinærforening

Hva skal man gjøre om man hører om trakassering?

14.12.2018
Veterinærforeningen har publisert retningslinjer og varslingsrutiner for å hjelpe medlemmer, tillitsvalgte og personer som opptrer på vegene av Veterinærforeningen, til å handle riktig etter angitte rutiner dersom trakassering og annen utilbørlig opptreden finner sted.

Veterinærforeningen har nulltoleranse for trakassering og utilbørlig opptreden. Vi ber alle våre medlemmer om å sette seg inn i retningslinjene og varslingsrutinene som ble vedtatt på representantskapsmøtet i november. Retningslinjene kan leses her

Veterinærforeningen er også i gang med å utforme en spørreundersøkelse i samarbeid med Fafo og sentrale tillitsvalgte for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering blant medlemmene i jobb- eller studiesammenheng. Kartleggingen skal omfatte alle medlemmer også student- og pensjonistmedlemmer, ikke bare de yrkesaktive.

Undersøkelsen vil bli sendt ut på nyåret og vi ber alle, også de som ikke har opplevd seksuell trakassering eller har hørt om at det har skjedd med andre, om å svare på spørreundersøkelsen. Høy svarprosent vil gi et godt grunnlag for å vurdere omfanget blant våre medlemmer, derfor håper vi at så mange som mulig tar seg tid til å svare når de mottar undersøkelsen.

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.