Den norske veterinærforening

Nye utenlandsregler for hunder

16.12.2016
Fra 1. januar 2017 gjelder nye og skjerpede krav til behandling av hunder mot revens dvergbendelorm før de tas med fra utlandet til Norge. Kravene gjelder også på dagsturer til Sverige.

Endringen gjelder krav til hvor behandling av hunder mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kan finne sted. Endringen gjelder fra 1. januar 2017.

 

  • Det er ikke lenger mulig å engangs-behandle hunden i Norge før du reiser på korte turer til utlandet.
  • Hunder som skal reise til Norge, må behandles i utlandet 24 – 120 timer før innreise til Norge.  For behandlingsalternativ i Norge når du kommer fra EU, les lenger ned.
  • Behandlingen må gjennomføres hos veterinær, som også må bekrefte behandlingen i hundens kjæledyrpass.
  • Hvis du reiser direkte fra land hvor revens dvergbendelorm ikke finnes (Storbritannia, Irland, Finland og Malta), trenger du ikke behandle hunden.
  • Du må nøye vurdere om hunden behøver å være med på korte turer (noen få timer), eller om den kan bli hjemme i Norge.

 

Revens dvergbendelorm er en parasitt som er ufarlig for hund og rev, men kan være dødelig for mennesker som smittes. Parasitten finnes ikke i Norge, og det er viktig at den ikke etablerer seg her. Dette er bakgrunnen for de strenge reglene som gjelder, og grunnen til at du som hundeeier må følge reglene. Husk også at hunder kan ta med seg andre uønskede parasitter og smittestoff fra utlandet. Les mer om disse her. (http://www.sva.se/djurhalsa/hund/att-tanka-pa-vid-kop-av-hund)

Mattilsynet har fram til nå tolket regelverket slik at behandlingen kunne foretas i Norge før avreise, og at man deretter kunne gjennomføre en reise med hunden innenfor et tidsrom på fem dager, uten ny behandling før retur til Norge. Denne fortolkningen må nå innskjerpes slik at man ikke lenger kan gjennomføre behandlingen på denne måten. Dette betyr at behandlingen skal skje i landet hunden reiser fra før ankomst til Norge. Hunden kan ikke engangs-behandles i Norge før utreise, innenfor de 120 timene før retur til Norge.

Når det gjelder transport av kjæledyr har Norge felles regler med EU og vi ønsker nå å benytte det handlingsrommet som ligger i regelverket for å få en faglig best mulig løsning for de hundene som ankommer Norge. Høyst 120 timer og minst 24 timer før planlagt innførsel skal hunden behandles mot revens dvergbendelorm. For å hindre at hunden blir smittet på nytt etter at behandlingen er gitt, bør tabletten gis så nær opptil 24 timer før innførsel som mulig. Tablettene virker på de parasittene som er i tarmen og har effekt kun i få timer. De beskytter med andre ord ikke hunden mot ny smitte med bendelorm i utlandet.

Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne ekstra behandlingen kan eier utføre selv.

 

Alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge hvis du kun reiser innenfor EU/EØS:

Et alternativ til å behandle 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, er at hunden behandles to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, før avreise. (Ikke mulig fra tredjestater) Behandlingen må deretter løpende bli gjentatt innenfor et tidsrom på maksimum 28 dager etter forrige behandling. Det må gis avsluttende behandling etter hjemkomst. Samtlige behandlinger må være gitt av veterinær, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Denne behandlingen kan gjennomføres i Norge.  

 

Når du krysser grensen inn til Norge med hunden må det, med dette alternativet, være dokumentert i kjæledyrpasset at hunden har blitt behandlet i løpet av de siste 28 dagene.

 

Prinsippet bak denne 28-dagersregelen er at man unngår at bendelormeggene utvikles til voksne mark som kan smitte videre. Derfor er det også veldig viktig at den siste behandling foretas i Norge innen 28 dager etter forrige behandling. Samtlige behandlinger må bekreftes av veterinær i hundens kjæledyrpass.

 

Dersom det har gått mer enn 28 dager siden hunden sist ble behandlet, gjelder regelen om at hunden må behandles 24-120 timer før innreise til Norge. Alternativt må du starte nye, gjentatte behandlinger av hunden med et maksimalt intervall på 28 dager.

 

Hva gjør jeg hvis jeg skal ha med hunden til Sverige og vi blir der i mindre enn ett døgn?

Det er ikke lenger mulig å ta med hunden på turer kortere enn 24 timer uten å ha gjennomført to behandlinger i Norge med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, samt avsluttende behandling etter siste hjemkomst.  I utgangspunktet bør du også vurdere om hunden i det hele tatt behøver å være med. I Sverige kan en hund etterlates maksimum 3 timer i bil. Les mer om varmeutvikling i bil her. (http://www.skk.se/sv/uppfodning/tips-rad/transport/Sa-varmt-blir-det-i-bilen/)

Dersom du skal til utlandet på en enkelttur må du sørge for at hunden får behandling hos veterinær i landet du reiser til, 24-120 timer før du krysser grensa inn til Norge.

Hva er den enkleste måten å ta med hunden til hytta i Sverige eller Danmark?

For de som reiser ofte til Sverige eller andre europeiske land hvor revens dvergbendelorm finnes, vil det enkleste være å løpende behandle hunden med maksimalt 28 dagers mellomrom.  På denne måten kan hunden reise til disse landene og returnere til Norge uten den spesifiserte behandlingen 24-120 timer før innreise til Norge. Behandlingene må bekreftes av veterinær i hundens kjæledyrpass. Dette vil også føre til færre behandlinger for hunden og færre besøk hos veterinæren dersom man i snitt reiser oftere enn én gang i måneden. Det vil ofte være gunstig å benytte medikamenter med et enkelt virkestoff for å forebygge resistensutvikling hos parasitten. Droncit® er et eksempel på et slikt legemiddel. Snakk eventuelt med din veterinær om alternativer.

Les mer om behandling mot revens dvergbendelorm her:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/alle_hunder_som_kommer_til_norge_skal_vaere_behandlet_mot_revens_dvergbendelorm.7135

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.